8 Kritinio mąstymo charakteristikos

Jei tikitės išnaudoti visą savo potencialą, ugdykite šias 8 kritiškai mąstančių žmonių savybes.

1. Analitinis mąstymas

Geriausi analitiniai mąstytojai taip pat yra ir kritiški mąstytojai. Gebėjimas analizuoti informaciją yra labai svarbus susidūrus su sutartimis, ataskaitom, verslo modeliais ar net santykiais.

Informacijos analizavimas reiškia informaciją suskirstyti į sudedamąsias dalis ir įvertinti, kaip gerai tos dalys veikia kartu ir atskirai. Analizė remiasi stebėjimu; apie įrodymų rinkimą ir vertinimą, kad galėtumėte padaryti reikšmingą išvadą. Analitinis mąstymas prasideda nuo objektyvumo.

2. Objektyvumas

Geri kritiniai mąstytojai, žvelgdami į informaciją ar situaciją, sugeba išlikti kiek įmanoma objektyvesni. Jie sutelkia dėmesį į faktus ir mokslinį turimos informacijos įvertinimą. Objektyvūs mąstytojai siekia, kad jų emocijos (ir kitų) nepaveiktų jų sprendimo.

Tačiau žmonėms neįmanoma išlikti visiškai objektyviems, nes mus visus formuoja mūsų požiūriai, gyvenimo patirtis ir perspektyvos. Žinojimas apie savo šališkumą yra pirmas žingsnis siekiant būti objektyviems ir į problemą žvelgti be aistros. Kai sugebėsite pasitraukti iš situacijos, galėsite nuodugniau ją išanalizuoti.

3. Stebėjimas

Stebėjimas yra vienas iš pirmųjų kritinio mąstymo įgūdžių, kurį išmokstame vaikystėje – tai mūsų gebėjimas suvokti ir suprasti mus supantį pasaulį. Kruopštus stebėjimas apima mūsų gebėjimą dokumentuoti detales ir rinkti duomenis per pojūčius. Mūsų stebėjimai ilgainiui paskatins įžvalgą ir gilesnį pasaulio supratimą.

4. Smalsumas

Smalsumas yra pagrindinė daugelio sėkmingų lyderių savybė. Būti smalsiems ir domėtis pasauliu bei aplinkiniais žmonėmis yra kritiškai mąstančių lyderių požymis. Užuot viską vertinęs pagal nominalią vertę, smalsus žmogus susimąstys, kodėl kažkas yra taip, kaip yra.

Smalsumas verčia išlaikyti atvirą protą ir skatina įgyti gilesnių žinių – visa tai taip pat būtina norint mokytis visą gyvenimą.

5. Kūrybinis mąstymas

Veiksmingi kritiniai mąstytojai taip pat daugiausia yra kūrybingi mąstytojai. Kūrybingi mąstytojai atmeta standartizuotus problemų sprendimo formatus – jie mąsto ne kas kita. Jie turi platų interesų spektrą ir į problemą žiūri įvairiais požiūriais. Jie taip pat yra pasirengę eksperimentuoti su skirtingais metodais ir apsvarstyti skirtingus požiūrius.

Didžiausias skirtumas tarp kritiškai mąstančių ir kūrybingų mąstytojų yra tas, kad kūrybiškumas siejamas su idėjų generavimu, o kritinis mąstymas – su tų idėjų analizavimu ir vertinimu. Kūrybiškumas yra svarbus norint įgyvendinti naujas idėjas; kritinis mąstymas gali sutelkti šias idėjas į aiškesnį dėmesį.

6. Atvirumas

Gebėjimas atsitraukti nuo situacijos ir nesipainioti padeda kritiškai mąstantiems žmonėms pamatyti platesnį požiūrį. Kritiški mąstytojai vengia leistis į pašėlusį ginčą ar stoti į vieną pusę – jie nori išgirsti visas perspektyvas. Kritiški mąstytojai nedaro skubotų išvadų. Jie sprendžia klausimą ar situaciją atvirai ir priima kitas nuomones bei požiūrius.

7. Užuojauta ir empatija

Užuojauta ir empatija kritiškai mąstantiems gali atrodyti kaip neigiama. Juk būdami sentimentalūs ir emocingi gali iškreipti mūsų situacijos suvokimą. Tačiau užuojautos esmė yra rūpintis kitais ir vertinti kitų žmonių gerovę.

Be užuojautos į visą informaciją ir situacijas žiūrėtume šaltų, beširdžių mokslinių faktų ir duomenų požiūriu. Ne viskas, ką darome, yra susiję su atskirtais duomenimis ir informacija – tai taip pat susiję su žmonėmis.

8. Aktyvūs klausytojai

Kritiški mąstytojai ne tik nori perteikti savo mintis kitiems; jie taip pat rūpestingai įsitraukia į aktyvų klausymąsi ir tikrai išgirsta kitų požiūrį. Užuot buvę pasyvūs klausytojai pokalbio ar diskusijos metu, jie aktyviai stengiasi dalyvauti.

Jie užduoda klausimus, kad padėtų atskirti faktus nuo prielaidų. Jie renka informaciją ir siekia įgyti įžvalgos užduodami atvirus klausimus, kurie gilina problemą.

Kada vaikas taps suaugusiu? 7, 14, 18 ar 40 metų? Paprasta sėkmės paslaptis.

Gyvenimo rate žmonės gimdo naujus žmones.
Maži žmonės vadinami vaikais.
Kadangi vaikai reiškia "dar nesuaugę", jie dar daug ko nežino ir mokosi išgyventi. Vaikas gali neišgyventi fiziškai, emociškai patirtas problemas, kurios gali jį užgriūti. Gyvenimas yra patirčių virtinė. Ir tik tie, kurie išmoks problemas paversti užduotimis, išgyvens visur ir visada, galės pasirūpinti savimi ir savo šeima. Tai ir yra sėkmės dalis.
Kas moko vaiką išgyventi? Jo genai yra tarsi automatinės išgyvenimo programos, tėvai yra pavyzdys ir patarimas, o mokykla kaip naujos žinios ir įgūdžiai, skirti gebėjimui bet kurią problemą paversti užduotimi ir sėkmingai ją išspręsti.
O kaip ir kada paruošti vaiką pilnametystei?
Atskaymas- šiame Miniboss portfelyje..
1.KADA?
- nuo mažens, kai smegenys žinias ir įgūdžius įsisavina maksimaliai nuo 6 iki 17 metų
2. KAS?- vaikui svarbiausia jo paties stiprybė, pasitikėjimas savimi, gebėjimas imti ir daryti. Šis įgūdis atveriamas pasaulinėje Miniboss programoje per 8 kursus, kurie žingsnis po žingsnio atveria ir lavina aštuonis pagrindinius išskirtinio žmogaus- puikaus verslininko inetelektus
3. KAIP?- Kai vaikas save treniruoja, pavyzdžiui, sportuodamas – laiko raketę ir muša teniso kamuoliuką, mokykloje ne tik atmintinai išmoksta daug matematikos ir fizikos temų, bet ir ..... išugdo savo gebėjimą TAIKYTI ŠIAS ŽINIAS įvairiose veiklos srityse, užsidirbdamas iš savo gabumų. Todėl viskas paprasta, daugiau talento = daugiau pinigų. Ir jei yra gabumų, bet vaikas nesitreniruoja juos įgyvendinti gyvenime - o priešingai- bijo suklysti ir bijo pradėti bei bijo patirti nesėkmės, tada auginame nevykėlius. Tačiau toks vaikas taip pat nori būti sėkmingas ir laimingas. Ir šiuos klausimu išskirtinį vaidmenį atlieka tėvai, kurie arba veikia, arba yra neaktyvūs.

TRYS KLAUSIMAI

Kada vaikas tampa suaugusiu?
7, 14, 18, 30 ar 40 metų?
Kada, kaip tėvai, norėtumėte, kad jūsų vaikas patirtų pirmąją sėkmę ir laimę?
7, 14, 18, 30 ar 40 metų?
Kiek esate pasirengęs investuoti į SAVO VAIKĄ (ne į naujus baldus, ne į naują automobilį sau, vo įmonę, ne į kitą kelionę.....), bet į savo mylimą žmogų?
Išmatuokite savo tikrąją MEILĘ!

Kiek esate pasirengęs mokėti už savo atžalos, įpėdinio mokymą, kad jis taptų 100 % STIPRUS?
200 eurų/mėn.... 300 eurų/mėn... 500 eurų/mėn...

Kiek Jūsų vaikui kainuoja GARANTUOTA SĖKMĖ ATEITYJE?
Norite sutaupyti? Tada nenustebkite, jei vaikas taip pat išmoks tauoyti sau ir jums..
Tas, kuris myli vaiką, ruošia jį tikram gyvenimui, investuoja į jį, ugdydamas atžalos išlikimą, o ne išspręsdamas visas vaiko problemas.
Mūsų noras: pagimdyti ir užauginti Herojų, o ne vartotoją..
Kurti savo šeimos turtus, o ne niokoti  ir gyventi baimėje dėl rytojaus.
Parodykite tvirtybės ir ramybės pavyzdį krizių metu ir šaltakraujišką problemų sprendimą / užduotis, padidindami asmeninio darbo intensyvumą, o ne demonstruodami „bėgimą nuo problemų“.
Parodykite sunkaus darbo ir meilės pavyzdį!
Štai kas yra MINIBOSS!
Welcome!!
Ką turėtų daryti tėvai?
Daug ką.... Vienas iš svarbesnių žingsnių:  kuo anksčiau užregistruoti vaiką į MiniBoss, kad jis mėgtų gyventi, kovoti už gyvenimą ir išgyventi, kurdamas savo istorijąKen Robinson. Changing Education Paradigms

ABOUT MINIBOSS & BIGBOSS BUSINESS SCHOOL (UK)

MINIBOSS BUSINESS SCHOOL

Online store MINIBOSS