New Intake to MINIBOSS BUSINESS SCHOOL VILNIUS (Harvard for Kids)

VERSLUMO UGDYMAS IR EMOCINIO INTELEKTO LAVINIMAS


Nors dažniausiai apie verslumą manoma, jog šis įgūdis yra reikalingas naujo verslo kūrimui, tačiau verslumo įgūdžių lavinimas padeda ir kasdienybėje. Verslumo įgūdžiai padeda lengviau įsisavinti informaciją, atsiranda platesnis, kritiškesnis požiūris į įprastus dalykus, gebama plačiau išnagrinėti visas įmanomas galimybes, alternatyvas ir tinkamai priimti sprendimus. Verslumui ugdyti reikalingos ne tik žinios, bet ir išlavintas emocinis intelektas.

Mokymas - tai ne tik teorinių žinių perdavimas

Dar prieš 100 metų švietimo filosofai skatino mokytojus atkreipti dėmesį ne tik į mokinių žinias, bet ir į mokinių, emocinę bei moralinę būseną. Nuo vaikų emocinės būsenos priklauso ir žinių įsisavinimas. Emocinę sritį sudaro šie komponentai: požiūris, vertybės, motyvacija, įsitikinimai, emocijos, pritarimas arba atmetimas, suvokimas, pirmenybė, interesai, akademinė savivertė, nerimas, savikontrolė, savistaba, emocijos. Šie emociniai komponentai, lygiai taip pat kaip ir žinios, yra svarbi mokslo dalis, kuri lemia sėkmingą verslumą. Vienas svarbiausių emocinės srities komponentų yra vertybės ir jų įsisavinimas.

Kodėl versle svarbu vertybės ir kaip jų išmokstama?

  • Vertybių įsisavinimas įvyksta praėjus tam tikrus etapus, tai priėmimas ir domėjimasis, reagavimas, vertės suteikimas, sisteminimas ir galiausiai vertybių priėmimas.
  • Priėmimas ir domėjimasis tai pirminis lygmuo, kuomet mokinys noriai domisi tam tikru reiškiniu ar jį supančia aplinka.
  • Reagavimas - viena iš emocinių sričių, kurios metu pasižymi mokinio aktyvumas, noras bei dalyvavimas įvairiose veiklose, iniciatyvos ėmimasis.
  • Vertės suteikimas – tai kai besimokantysis yra ne tik dalyvis, bet suteikia reikšmę tam kur jis dalyvauja.
  • Sisteminimas, tai mokinio savo galvoje susidėliotos vertybės, kai sujungia jas tarpusavyje suteikiant prioritetus, kurie jam padeda išspręsti vidinius vertybinius konfliktus.
  • Vertybių priėmimas – tai galutinis emocinės srities taškas, jį pasiekus mokinio elgesys priklauso nuo sukurtos vertybių sistemos.
Verslumo ugdymui taip pat reikalingas emocinis pasiruošimas, kuris padeda lengviau įsisavinti žinias, aktyviai dalyvauti įvairiose veiklose, projektų kūrime.

MiniBoss ugdo mažuosius lyderius remdamasis programa, sukurta Europos verslo plėtros biuro mokslo ir tyrimų centro mokslininkų ir verslininkų pagalba, bei paremta Europos verslo plėtros asociacijos iniciatyva ir pagrindiniais Europos Sąjungos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos principais. MiniBoss pamokų metu pastebėjome, jog darbas tobulinant idėją nuo jos atsiradimo iki jos įgyvendinimo ir vykdymo suteikia daug galimybių išmokti naujų įgūdžių, o kiekvienas žingsnis yra kartu ir iššūkis, ir pergalė kiekvienam vaikui. Taip pat labai svarbu, kad mokymosi kelyje, vaiką palaikytų ne tik mokytojai, komanda, bet ir tėvai. Pavyzdžiui, vienam vaikui pasiskambinti tiekėjams sužinoti kainą gali atrodyti normalu, kitam bus iššūkis, kurį įveikus vaikas labiau pasitikės savimi, taps savarankiškesnis, taip lavinami bendravimo įgūdžiai.

MiniBoss ugdo ne tik vaikų verslumą, bet ir jų emocinį pagrindą, kurio pagalbą vaikas nori mokytis, studentai dirbdami komandose mokosi lyderystės įgūdžių ir lavina savo emocinį intelektą. Žinių įsisavinimas tampa kur kas lengvesnis, kai vaikas yra emociškai stiprus, turi susikurtą vertybių sistemą kuria vadovaujasi, bei žino ko nori ir siekia savo tikslų. Taip pat vertybių įsisavinimas yra labai svarbus etiško verslo prasme, kad pasirinkimai kuriant verslą būtų priimami atsižvelgiant ne tik į ekonominę naudą, bet ir pridėtinės vertės visuomenei kūrimą.

Ken Robinson. Changing Education Paradigms

ABOUT MINIBOSS & BIGBOSS BUSINESS SCHOOL (UK)

MINIBOSS BUSINESS SCHOOL

Online store MINIBOSS