New Intake to MINIBOSS BUSINESS SCHOOL VILNIUS (Harvard for Kids)

Kaip skatinti vaiko verslumą?

Vaiko ateitis ir siekiai yra svarbūs ne tik dėl asmeninių poreikių ar noro, jog vaikui sektųsi, bet ir prisiimant globalios visuomenės puoselėjimo atsakomybę. Kuo daugiau jaunoji karta bus išsilavinusi ir vystis ekonomine raidą, tuo geresniu taps gyvenimo lygis ateityje. Dažnai girdime tėvus sakant, kad mano vaikas nori tapti tapytoju ar muzikantu, tačiau tai nereiškia, kad verslumo įgūdžiai nėra jam reikalingi. Galime puikiai atlikti savo darbą ar naudoti savo talentus, tačiau jei nemokėsime savo idėjų pristatyti ir parduoti kitiems, iš to negausime pelno ir gali tekti imtis veiklos, kuri atneš pinigus, tačiau neteiks malonumo. Įgiję verslumo žinias pradedame mokytis realizuoti savo talentą darbu, nenukrypstant nuo to kas mums teikia malonumą. Svarbu žinoti kaip skatinti vaiko verslumą kasdieninėje veikloje ir atskleisti jo turimus talentus.

Įdėto darbo naudos suvokimas

Galime pradėti nuo paprasčiausių namų ruošos darbų, suteikiant vaikui galimybę užsidirbti. Užsidirbti, gali reikšti ne tik gauti pinigus už atliktą darbą, užmokestis gali būti ir mėgstami saldainiai ar laikas kurį vaikas galės praleisti prie kompiuterio ar telefono. Taip vaikas pradės suvokti kaip jo atliktas darbas ir įdėtos pastangos atneša jam naudos ar padeda judėti link svajonių. Suteikite vertės sunkesniems namų ruošos darbams, sunkesni darbai turi ir didesnį užmokestį. Vaikams svarbu suprasti, kad jų norai gali būti įgyvendinti, tačiau reikia dėl jų pasistengti ir būti kantriems. Šis suvokimas ugdomas nuo mažų dienų gali išmokyti vaiką siekti savo tikslų darbo aplinkoje ir vertinti kitų darbą.
Klausimų svarba

Atsakykite į vaikui rūpimus klausimus, papasakokite kokį darbą dirbate, už ką esate atsakingi, kas priklauso nuo jūsų. Galite labiau įtraukti vaiką duodami, kad ir paprasčiausia užduotį iš savo darbo, taip ne tik lengviau gausite jo dėmesį, bet kartu padėsite jam iškelti daugiau klausimų į kuriuos atsakant galėsite ugdyti vaiko supratimą, kas tai yra darbas, kodėl jis yra svarbus, kodėl jį reikia dirbti, ir taip ugdysite vaiko verslumo žinias. Papasakokite vaikui, iš kur pas jus atsiranda pinigai ir kur juos išleidžiate, paaiškinkite, kas tai yra komunaliniai mokesčiai, kad televizoriaus žiūrėjimas, taip pat reikalauja išlaidų tokių kaip mokestis už elektrą ir televizijos paslaugas. Paaiškinkite kokį laiko tarpą reikia dirbti, kad galėtumėte įsigyti naują telefoną ar televizorių, taip vaikas pradeda galvoti ar jam reikia vienų ar kitų žaislų, galbūt jis nori palaukti ir pataupyti, kad galėtų nusipirkti kažką geresnio ir vertingesnio. Pabandykite paskatinti vaiką susitaupyti puse norimo daikto sumos pačiam su pažadu, jog jei jam pavyks finansuosite likusią dalį!
Verslumo praktika ir idėjos

Jei matote, kad vaikas turi nereikalingų žaislų, pasiūlykite jam juos parduoti, net ir už nedidelę sumą, taip ugdysite vaiko verslumą. Leiskite vaikui žaislus nufotografuoti ir suteikti jo nuomonę tinkančią vertę jiems. Visus su žaislų pardavimu susijusius darbus leiskite atlikti pačiam, taip vaikas pradės mąstyti kokie veiksmai veda prie sėkmės, o ką reikėtų patobulinti.
Pasiūlykite vaikui sugalvoti idėją kaip jis galėtų užsidirbti pinigų, tačiau nesikiškite į kūrybinį procesą, leiskite vaikui domėtis pačiam, prisidėkite jam suteikdami priemones ar patardami. Nukreipkite vaiką teisinga linkme, paaiškinkite, kad reikia sukurti pavyzdinį produktą arba pasiūlyti paslaugą norint, kad kiti suprastų idėja ir ji galėtų atnešti pelną. Pagalvokite kartu, galbūt jūsų vaikas turi talentą ir gali iš jo užsidirbti jau dabar.

Vaiko nuomonės svarba ir tėvų indėlis


Skatinkite vaiką iškilusias problemas spręsti pačiam. O jei turite problemą kuri aktuali visai šeimai, išklausykite vaiko pasiūlymą, kaip būtų galima ją išspręsti. Gerbkite vaiko nuomonę ir padėkite jam suprasti kaip jo pasirinktas sprendimo būdas paveiks problemą.
Verslumas remiasi į asmenines savybes, kurios ugdomos jau ankstyvojoje vaikystėje. Asmeninių savybių ir gebėjimų pagrindus deda šeima. Tėvų investicija į vaikus yra svarbi ne tik dėl fizinio vaiko augimo, bet ir protinio, moralinio. Ugdykite vaikų verslumą namuose, jei turite tam laiko, tačiau nepamirškite, kad įstaigos kurios yra orientuotos į vaikų verslumo ugdymą, turi ugdyti, ne tik verslumo įgūdžius, bet įtraukti ir vaiko moralės ugdymą, bei vertybių suvokimą.

Kodėl MiniBoss?


MiniBoss vaikų verslo mokykloje, mokytojai dirba kryptingai, ugdant verslumo įgūdžius, vertybių suvokimą. Orientuojamasi į šeimą, bendradarbiavimą, tarpusavio pagalba artimiesiems ir visuomenei. Šioje verslumo ugdymo mokykloje stengiamasi įžvelgti kiekvieno vaiko talentus ir gebėjimus. Vaikai ne tik intensyviai mokosi verslumo, taip pat analizuojamos ir šeimos vertybės, jos šaknys, ir kas svarbu šiandienos visuomenėje. Verslumas MiniBoss mokykloje susideda ne tik iš teorinių žinių ir praktinių veiklų, bet ir vertybių puoselėjimo verslo aplinkoje. Kviečiame skatinti vaikų verslumą ir prisijungti prie MiniBoss vaikų verslo mokyklos, kuri teikia žinias, ugdo verslumui reikalingus įgūdžius nepamirštant vertybių puoselėjimo!

Ken Robinson. Changing Education Paradigms

ABOUT MINIBOSS & BIGBOSS BUSINESS SCHOOL (UK)

MINIBOSS BUSINESS SCHOOL

Online store MINIBOSS