New Intake to MINIBOSS BUSINESS SCHOOL VILNIUS (Harvard for Kids)

METODIKA

UNIKALI METODIKA yra pagrindinė skiriamoji dalis integruotos švietimo sistemos kaip tarptautinio švietimo tinklo MiniBoss verslo mokyklos (Didžioji Britanija) (intelektinė nuosavybė) inovacijų sistema.

MINIBOSS PROGRAM

Unikali MiniBoss verslo mokyklos programa ir metodika yra labai efektyvios verslo švietimo sistemos vaikams ir paaugliams pagrindas.

AKTUALUMAS

21 amžius skiriasi nuo 20-ojo mžiaus. XXI amžiaus vaikai gyvena greito bendravimo internete ir socialiniuose tinkluose pasaulyje, intensyviai virtualizuodami pasaulį ir teikdami paslaugas, atsižvelgiant į jų pomėgius ir norus. XXI amžiaus greitis ir vertybės sukuria naujus šiuolaikinio švietimo reikalavimus.

XX amžiaus masinio švietimo tikslas buvo paruošti „fabrikų darbininkus“ arba „kariškius karams“. Masinis švietimas šiandien iš esmės nesikeičia. „Vaizdas“ yra tas pats - auginamas „masinis produktas“ - „darbietis“, nors ir turintis naujų kompetencijų IT srityje ir t.t.

Dabartinėse mokyklose vaikams primetami stereotipai, vertinimas, mažai skiriama laiko individualiam vaiko ugdymui, jo talentų ir asmenybės pažinimui ir lavinimui, taip pat dažnai pastebima konkurencija, pažeminimas - visa tai trukdo vaikams augti ir siekti savo tikslų, pasitikėti savo jėgomis.

Įprastinės mokyklos išsiskiria tuo, kad jos koncentruojasi tik į žinias (į jų kiekį, dažnai neturinčiomis jokio ryšio su realybe ir nesiejant jų su kitais mokslais), jose nėra praktikos, nėra prioriteto bei bendro vaizdo formavimui kur jos gali būti panaudotos.

Išsilavinimo“ sąvoka yra kilusi iš žodžio „vaizdas“ - idealaus paveikslo formos vaizduotėje (estetinis idealas). Tačiau įprastos valstybinės bendrojo lavinimo mokyklos paprastai nesudaro tokio įvaizdžio. Paklauskite tipiško mokyklos direktoriaus: „Koks yra jūsų mokyklos absolvento įvaizdis?“ Atsakymas bus maždaug toks: „Protingas, išsilavinęs žmogus“. Bet ar to pakanka sėkmei gyvenime? Tikrai ne.

Šiandien neužtenka vien būti protingam! Šiandien visi nori būti sėkmingi ir laimingi! Tuo MINIBOSS verslo mokyklos padeda kiekvienam vaikui!

Šiai dienai bendrojo ugdymo sistema yra paremta padrąsinimu ir bausmėmis: vaikas gerai elgiasi - skatiname, blogai - baudžiame. Geriausiu atveju iškyla trečiasis aspektas - paveldimumas ar švietimo vaidmens forma. Todėl atsiranda vis didesnis poreikis suprasti ir atpažinti ketvirtą ir penktą pedagoginio proceso dimensijas - laipsnišką savęs vystymąsi ir dvasinį siekį, nukreiptą į tikslo siekimą. Šie nauji parametrai yra MiniBoss inovacija, kurią mes susiejame į bendrą holistinį modelį, kuriame galima išnaudoti visą žmogaus potencialą ir vadiname jį MiniBoss sėkmės pedagogika.

Švietimo sistemoje MiniBoss naudojami humaniškos pedagogikos principai, kurių tikslas - atskleisti visą kiekvieno studento asmenybės potencialą ir jo galimybes realizuoti save visuomenės labui kaip aukščiausią pašaukimą ir misionieriaus darbą. Humaniška pedagogika užtikrina draugiškumą aplinkai bendraujant su vaiku ir laisvę jį atskleisti, todėl yra kuriama įdomesnė, optimistiškesnė ir efektyvesnė žmogaus kūrybos pedagogika.

Verslo mokykla „MINIBOSS“ ugdo vaikus ir paauglius iki aukščiausio lygio visiško potencialo.

Verslo mokykloje vaikas atskleidžia ir lavina savo aštuonis pagrindinius intelektus (MINIBOSS 8 Q), kurie yra laimingos pasaulėžiūros, plataus pasaulio suvokimo ir sėkmės pagrindas, kaip MINIBOSS VERSLO MOKYKLOS pedagoginio rezultato lygis.

Ir jei įprastoje mokykloje vaikas lavina daugiausia tik IQ (mentalinį intelektą), o MINIBOSS verslo mokyklose, norėdamas sulaukti sėkmės gyvenime ir išmokti būti visada laimingas, jis lavins savo AK, CQ, PhQ, MQ, TQ, XQ, SQ. Tai yra MINIBOSS VERSLO MOKYKLOS, įregistruotos PINO (JT, Šveicarija) ir LCUSA Kongreso bibliotekoje (JAV), kaip autorių teisių į vaiko potencialo atskleidimo metodikos autorių teises, atradimas. Sužinokite daugiau apie tai per konsultacijas su tėvais ir asmeninius pokalbius su vaiku MiniBoss verslo mokykloje jūsų šalyje.
UŽSIREGISTRUOTI SUSITIKIMUI

METODIKA IR MOKYTOJAS

Dirbdami MiniBoss verslo mokyklos filialuose, mokytojai pereina rimtą atranką ir kvalifikacinius mokymus su egzaminais ir atestacija, kurie užtikrina aukštą studentų mokymą įvairiose pasaulio šalyse.

Studentas, šeima ir mokytojas formuoja studento asmenybę kaip neatsiejamą sąveikos sistemą. Nuo tėvų priklauso, kaip jie palaikys ir lavins visus vaiko įgūdžius, įgytus MINIBOSS programoje. Sveikas augimo siekis ir žinios priklauso nuo mokytojo.

MINIBOSS pamokų bruožas yra tas, kad grupėje vaikai atrenkami pagal tam tikrą kriterijų - motyvaciją. Todėl sukuriama stipri, sveika vystymosi aplinką, kuri ugdo vaiką.

Tarptautinis švietimo tinklas MINIBOSS BUSINESS SCHOOL sukūrė ir prižiūri tris sėkmės elementus, kurie garantuoja aukštą švietimo paslaugų kokybę bet kurioje šalyje:
 1. Holistinė unikali švietimo sistema: 8 teorijos kursai ir 12 praktikos rūšių.
 2. Atrankos sistema, išskirtinių gabumų mokytojų rengimas ir mokymas.
 3. Verslo organizavimo sistema, turinti vienodus standartus ir vieningą verslo modelį visame pasaulyje.

MINIBOSS METHOD

ŠEIMOS VERTYBĖS

Kiekvienai šeimai didžiausias tikslas yra būsimų kartų auginimas, žinių perdavimas.
Kas yra šeimos stiprybė, kokių žinių ir kompetencijų reikia šeimos įpėdiniams, kaip sukurti nepriklausomybę, kaip palaikyti kartų ryšį, kaip užtikrinti pagarbą ir gerovę kiekvienam asmeniui šeimoje. Akademinė sistema MINIBOSS atsako į visus šiuos klausimus kaip pažangus ugdymo modelis, suteikiantis žinių ir įgūdžių šiuolaikiniam XXI amžiaus žmogui!

KIEKVIENAM VAIKUI REIKIA MINIBOSS!
Nes kiekvienas vaikas nusipelno būti sėkmingas ir laimingas!

MINIBOSS NOT FOR EVERYONE

MINIBOSS NE VISIEMS!

nes mes esame už sąmoningą abiejų tėvų ir vaiko pasirinkimą. Norėdami įstoti į MINIBOSS verslo mokyklas, vaikas turi praeiti asmeninį pokalbį ir pats priimti sprendimą!
Visai kaip suaugę žmonės!

MINIBOSS GARANTIJA

MINIBOSS metodika suteikia šimtaprocentinę akademinių rezultatų garantiją, t.y. viso studento asmenybės potencialo ir jo sugebėjimo užsiimti verslu plėtojimą.


MINIOSOSS UNIKALI METODIKA apima šiuos švietimo elementus:
 1. INTERAKTYVIOS PAMOKOS PER ŽAIDIMINIUS METODUS,
 2. DARBO KOMANDOJE ĮGŪDŽIAI,
 3. PRAKTINIAI UŽSIĖMIMAI, kelionės į įmones ir pažintis su aukščiausio lygio įmonių vadovais,
 4. VERSLO ŽAIDIMAI,
 5. KOMPIUTERINĖS ŽINIOS,
 6. VERSLO STOVYKLOS platesnio mąstymo ugdymui,
 7. VERSLO inkubatorius, skirtas idėjų kūrimui ir įgyvendinimui kurti nuo A iki Z,
 8. VERSLO IDĖJŲ FORUMAI,
 9. KARJEROS PLANAVIMAS,
 10. NACIONALINIAI VERSLO IDĖJŲ ČEMPIONATAI,
 11. PASAULINIAI VERSLO IDĖJŲ ČEMPIONATAI,
 12. TARPTAUTINĖ VERSLO STOVYKLA,
 13. VERSLO TURAI,
 14. TARPTAUTINIS ŠEIMOS STOVYKLA.Baigę mokslus absolventai gauna MINIBOSS VERSLO MOKYKLOS (JK) tarptautinį diplomą.
MINIBOSS METHODOLOGY


Sutartyje ir mokymo paketuose nurodyti būtini švietimo sistemos elementai, suteikiantys 100% akademinių rezultatų garantiją ir teisę gauti metinį tarptautinį pažymėjimą ir baigus 8 kursus Tarptautinį MINIBOSS VERSLO MOKYKLOS diplomą (JK), ir rekomendaciniai švietimo sistemos elementai, žymiai sustiprinantys akademinį efektą.

MINIBOSS - PASAULIO ŽENKLAS № 1.
JOKIŲ ANALOGŲ

MINIBOSS programos yra unikalios. Mokymo ir projektavimo priemonės yra unikalios. Kalendorinis planas yra unikalus ir MINIBOSS sugalvotas dar 1997 m. Sukurtas vienintelis pasaulyje verslo inkubatorius vaikams ir paaugliams. Nuo 2000 m. rengiami unikalūs pasaulio startuolių čempionatai (www.startupworldcup.biz), kuriuos organizuoja tarptautinis švietimo tinklas MINIBOSS & BIGBOSS BUSINESS SCHOOLS.

Sukurtas pasaulinis verslo mokyklų tinklas, paremtas franšize. Buvo įsteigta būstinė, skirta kontroliuoti švietimo kokybę ir organizuoti pasaulinius švietimo ir verslo renginius.MINIBOSS METHODOLOGY


Tarptautinis švietimo tinklas MINIBOSS BUSINESS SCHOOL yra prekės ženklas №1 pasaulyje vaikų ir paauglių verslo mokymo srityje - vienintelis pasaulinis verslo mokyklų tinklas vaikams ir paaugliams pasaulyje!

Pasaulyje nėra analogų.

Tai, ko vaikai mokosi MINIBOSS programoje, nėra mokoma jokiose kitose mokyklose ar kursuose. Visa tai padaro MINIBOSS VERSLO MOKYKLĄ nepakeičiama mokykla šiuolaikinio vaikų švietimo sistemoje. Čia auklėjamas pasaulio verslo elitas!

Programos „MINIBOSS VERSLO MOKYKLA“ novatoriškumas ir aukštosios technologijos bei metodika suteikė prekės ženklui pripažinimą visame pasaulyje, daugybę pasaulio apdovanojimų ir aukštą vietą pasaulinėje švietimo sistemoje.

Galite sužinoti daugiau apie unikalią MINIBOSS VERSLO MOKYKLOS akademinę programą ir žaidimų techniką užsiregistravę į mokyklos pristatymą tėvams bei studentams.

MOKYMO LYGIAI

Jaunųjų verslininkų mokymo sistema yra daugiapakopė.
Pirmasis lygis yra MINIBOSS VERSLO MOKYKLA vaikams ir paaugliams.
Antrasis lygis yra BIGBOSS VERSLO MOKYKLA jaunimui ir suaugusiems.
Trečiasis lygis yra Europos verslo plėtros biuro (EBBD) verslo inkubatorius. Verslininkų, kurie išklauso specializuotus profesinius kvalifikacijos kėlimo kursus, mokymas ir perkvalifikavimas. Padedant ERPB verslo inkubatoriui, kuriamos tikros įmonės, įmonės ir organizacijos. Startupai yra įgyvendinami.
Ketvirtasis lygis yra verslininkų narystė verslo asociacijose, tokiose kaip Europos verslo plėtros asociacija (EABD), BNI, ICC, WISE, ISWC ir kt. Keitimasis patirtimi tarp patyrusių verslininkų, abipusiai naudingas bendradarbiavimas, verslo plėtra ir apsauga; vietinių ir tarptautinių investicijų paieška; technologijų perdavimas, inovacijos, globalus verslo tinklas.

MOKYTIS NUO 6 METŲ AMŽIAUS
Tam, kad mokymasis būtų efektyviausias, rekomenduojama pradėti nuo ankstyvo amžiaus: kai vaikas pradeda lankyti MINIBOSS verslo mokyklą būdamas 6 metų, jis formuoja ne tik kompetencijas, jis formuoja charakterį, įpročius, vertybes ir visa tai yra lemia jo sėkmę ateityje.

MINIBOSS EARLY AGE

Greičiausias ir efektyviausias verslo mokymo rezultatas pasiekiamas MINIBOSS mokymo pradžioje, ne vėliau kaip po 6–9 metų.
UŽTIKRINKITE VAIKUI GARANTUOTĄ Sėkmingą ateitį!
LAIKU PRISIJUNKITE Į VERSLO MOKYKLĄ!

Ken Robinson. Changing Education Paradigms

ABOUT MINIBOSS & BIGBOSS BUSINESS SCHOOL (UK)

MINIBOSS BUSINESS SCHOOL

Online store MINIBOSS