New Intake to MINIBOSS BUSINESS SCHOOL VILNIUS (Harvard for Kids)

KAIP UŽAUGINTI ŽMONES KURIEMS SEKASIEsther Wojcicki yra viena žymiausia JAV pedagogė, žurnalistė, bei trijų vaikų mama. Augindama savo dukras ji vadovavosi penkiomis auklėjimo vertybėmis ir šį metodą pavadino TRICK (angl k.: trust, respect, independence, collaboration, kindness). Vadovaudamasi šiomis vertybėmis Esther užaugino tris ypač sėkmingas dukras. Jos teigimu auginant vaikus svarbiausia pasitikėjimas, pagarba, savarankiškumas, bendradarbiavimas ir gerumas. 


Pasitikėjimas

Pirmiausiai būdami tėvais turime pasitikėti savimi ir savo instinktais, taip ugdysite vaiko pasitikėjimą jumis ir savimi. Vaikai pasitikėdami savimi tampa kur kas stipresnės ir savarankiškesnės asmenybės. Pasitikėjimas vaikus įkvepia ne tik mokykloje, bet ir tolimesnėse aplinkose jų gyvenime. Jūs esate jų saugioji aplinka, kuri visada jiems padės suvokti pasaulį. Vaikai turi pasitikėti tėvais ir mokytojais, nes jie yra pagrindiniai ugdytojai, tačiau pasitikėjimą reikia auginti ir reikia būti labai atsargiems, nes vienas sakinys ar žodis gali sugriauti vaiko pasitikėjimą jumis. 

Pagarba

Didžiausią pagarbą kokią tik galime parodyti vaikams, yra pagarba jų savarankiškumui ir individualumui, teigia Esther Wojcicki. Labai svarbu vaikams suteikti laisvę rinktis ir gerbti jų pasirinkimą. Dažnai tėvai nori suplanuoti vaikų gyvenimus, išrinkdami, kuriuos būrelius jie turėtų lankyti, ar kokią profesijos kryptį jiems pasirinkti. Siūlomas metodas yra visiškai priešingas. Gerbkite vaiko pasirinkimus ir kuo dažniau leiskite jiems rinktis patiems. Galite pradėti nuo paprasčiausių dalykų, tokių kaip, ką vaikas valgys vakarienei, leidimas vaikui nuspręsti kokį būrelį jis nori lankyti ir svarbiausia, kuo JIS/JI nori tapti gyvenime. Jei jūsų šeima yra daktarai ar finansininkai nepirškite vaikui šios krypties, leiskite vaikui pasirinkti savo gyvenimo kelią. 

Savarankiškumas

Pasak Esther viena iš tėvų užduočių - leisti vaikams būti atsakingiems kuo anksčiau ir kuo dažniau.Vaikai, kurie nuo mažens mokosi prisiimti atsakomybę, vėliau ne stokoja įgūdžių mąstyti kūrybiškai ir kurti naujoves. Savarankiškumas vaikams padeda kovoti su nuoboduliu, jie geba neprarasti savitvardos, susidoroti su nelaimėmis ar nesėkmėmis. Esther pataria stengtis nedaryti už vaikus to, ką jie gali padaryti patys ir savarankiškumą pradėti ugdyti nuo pat pirmųjų dienų. 

Bendradarbiavimas

“Gyvenimas - tai bendradarbiaujantys santykiai: pirmiausia su tėvais, tada su kitais šeimos nariais ir draugais, vėliau su mokytojais, o dar vėliau - su mentoriais, kolegomis ir platesne bendruomene” (Esther Wojcicki, 2019) Neperimkite visos kontrolės savo vaikų gyvenimuose. Bendradarbiaukite, bendraukite ir priimkite sprendimus kartu. Kartu sugalvokite elgesio taisykles ir kokios pasekmės laukia jas sulaužius. Neaiškinkite vaikams ką jie turi daryti, verčiau bendradarbiaukite, dalinkitės idėjomis ir kartu nuspręskite kurias iš jų įgyvendinsite. 

Gerumas

Gerumas yra paremtas dėkingumu ir atleidimu. Auginant vaikus labai svarbu ugdyti jų požiūrį į pasaulį. Vaikai turi suprasti, kaip svarbu yra savo darbais prisidėti prie kitų žmonių geresnio gyvenimo. Tėvai savo pavyzdžiu šią vertybę perduoda vaikams. Kada vaikai mato, jog tėvai žino kada pasakyti žodį “ačiū”, padėkoti už jiems suteikiamas paslaugas, galimybes, taip pat perima ir ugdosi šią savybę. Rodykite pavyzdį, kad sugebate atsiprašyti už padarytas klaidas ar netinkamus žodžius. Gerumas visada išlieka stiprioji žmogaus pusė, todėl ugdydami vaikus būti gerais, darysite juos stipresniais. 


TRICK vertybės versle

Ugdant vaikus vadovaujantis TRICK vertybėmis juos mokiname būti kūrybingais, savarankiškais, bendradarbiaujančiais, laimingais ir sėkmingais žmonėmis, tokiais kurių ieško verslo atstovai. Daugelis verslo įmonių pradėjo taikyti TRICK modelį savo įmonėse. Pasitikėjimas, pagarba, savarankiškumas ir bendradarbiavimas yra vienos svarbiausių žmogaus savybių. Taip pat gerumas tampa viena svarbiausių savybių verslo pasaulyje. Darbuotojai būtent dėl gerumo ir išsiskiria iš kitų. Pasak Esther keturi iš septynių aukščiausio lygmens vadovavimo įgūdžių yra tiesiogiai susiję su gerumu: empatija, dėmesys darbuotojams, kaip skirtingų vertybių ir požiūrių asmenybėms, instruktavimas ir naudingo grįžtamojo ryšio sukūrimas, taip pat karjeros galimybių aptarimas. Daugelis įmonių dėmesį sutelkia į gerumą darbuotojams ir klientams. 
Straipsnis parašytas remiantis: Esther Wojcicki “Kaip užauginti žmones kuriems sekasi”

Ken Robinson. Changing Education Paradigms

ABOUT MINIBOSS & BIGBOSS BUSINESS SCHOOL (UK)

MINIBOSS BUSINESS SCHOOL

Online store MINIBOSS