Ką MiniBoss gali suteikti vaikui?


Verslumo lavinimas tai yra ne tik teorinės žinios, bet taip pat apima tokias nuostatų kategorijas kaip motyvacija, verslumo įgūdžiai ir naujos veiklos kūrimas. Pirmiausia, norint tapti versliu, reikia būti tam motyvuotu, norėti tai daryti, iškilus sunkumams neprarasti motyvacijos siekti užsibrėžtų tikslų. Motyvacija susideda iš kelių kategorijų:
 • Laimėjimų poreikis
 • Rizikos prisiėmimas
 • Vidinė kontrolė
 • Aiškios vertybės
 • Neapibrėžtumo toleravimas
Būti motyvuotu reiškia norėti laimėti, pasiekti, padaryti, įgyvendinti tikslus, kuriuos esi išsikėlęs. Taip pat suvokti, kad užsibrėžti tikslai gali reikalauti rizikos, kurią tu turi prisiimti. Sugebėti kontroliuoti save, savo emocijas. Turėti aiškias vertybes, kuriomis vadovaujiesi viso įgyvendinimo procesu. Taip pat suvokti, kad ne visada turi būti ribos, nebūtinai turi būti taip, kaip pasakyta ar apibrėžta, reikia mokėti pamatyti toliau už ribų. MiniBoss verslo mokykla vaikams moko savo studentus imtis įgyvendinti savo idėjas, nebijoti rizikuoti ir ugdyti savikontrolę.

Reikia nepamiršti, kad svarbus aspektas yra verslumo įgūdžiai be kurių nepradėsime savo verslo idėjos įgyvendinimo. MiniBoss ugdo verslumo įgūdžius kurie susidaro iš:
 • Galimybių pastebėjimo
 • Teigiamo požiūrio
 • Gebėjimo susitvarkyti su nesėkmėmis
 • Kūrybiškumo, bei intuityvaus problemų sprendimo
Viena svarbiausių verslumo savybių, tai gebėjimas pastebėti galimybes ir jas išnaudoti. MiniBoss plečia vaikų požiūrį, suteikia galimybių filtrus, kurių pagalba vaikas sugeba matyti kiek ir kokios naudos galima gauti skirtingose situacijose. Svarbu mąstyti teigiamai, išankstinis blogas nusistatymas ir neigiamos emocijos nieko gero neatneša. Labai svarbu mokėti susitvarkyti su užklupusiomis nesėkmėmis, bei mokėti kūrybiškai išspręsti iškilusias problemas.

Dar viena svarbi verslumo nuostatų kategorija – naujos veiklos kūrimas. Šiai kategorijai priskiriama:
 • Rizikos prisiėmimas
 • Konfliktų valdymas
 • Verslo planavimo gebėjimai
 • Bendrieji vadybos gebėjimai
MiniBoss verslo mokyklos studentai, mokosi kurti verslo planus, juos realizuoti, įgyvendinti. Taip pat ugdomi vaikų vadybos gebėjimai, suvokimas kaip skirstomi darbai, atsakomybės prisiėmimas. Visi šie gebėjimai yra svarbūs naujo verslo kūrime. Labai svarbu koks vaiko požiūris į verslumą, kiek jis yra motyvuotas pasiekti savo užsibrėžtų tikslų, suprasti kokie yra jo tikslai, bei galimybės juos įgyvendinti. Naujų galimybių įžvalgos elementas vertinamas, kaip verslumo ugdymo rezultatas.

Regimanto Meilučio nuotr.

Verslumo mokymo rezultatai gali būti dviejų tipų, tai tiesioginiai ir netiesioginiai. Tiesioginis rezultatas išreiškiamas naujų gaminių, prototipų, eskizų kūrimu. Netiesioginį rezultatą galime išreikšti asmeninių įspūdžių, elgesio ir karjeros pasiekimais. MiniBoss verslo mokykla siekia abiejų rezultatų vaikams, tiek tiesioginių tiek ir netiesioginių, nes abu lygiai taip pat svarbūs. Mokymasis ir teorijos pritaikymas treniravimasis veikia vaikų verslumo suvokimą, tai padeda geriau suprasti verslininkų vaidmenį ir veiklą, jų vertybes, požiūrį ir motyvaciją.

Būtina suteikti tinkamą aplinką verslumui ir tobulėjimui. Tam, kad sukurti tinkamą aplinką reikia sudaryti vaikams progas, kurių metu vaikai gali susipažinti ne tik su teorine verslumo mokymosi dalimi. Mokantis verslumo ir analizuojant situacijas reikia jų neapibrėžti, tam kad vaikai galėtų mąstyti patys. Tinkamos verslumo aplinkos sudarymui reikalingi aktyvūs ugdymo metodai. Vaikai turi būti skatinami mąstyti ir kurti idėjas. Idėjų kūrimas yra sunkus darbas, tačiau kai randame atsakymus į sudėtingus klausimus viskas tampa kur kas paprasčiau. Verslumo įgūdžius laviname aktyviai dirbdami komandoje; komandos skirstosi pareigomis, kiekvienas turi galimybe užimti vis skirtingas pareigas ir išbandyti save mokantis vadovavimo įgūdžių.

MiniBoss vaikų verslo mokykla suteikia būtent tokią ugdymosi aplinką, kurios pagalba vaikai suvokia kokia yra verslininko aplinka, suvokia kokios yra jo atsakomybės, bei santykį tarp įdėto darbo ir pasiekto rezultato. MiniBoss suteikia ne tik teorines verslumo žinias, bet sukuria tinkamą aplinką atskleisti visus vaiko talentus, ugdo verslumo įgūdžius, formuoja asmenybę gebančia kurti, planuoti, generuoti idėjas, prisiimti atsakomybę, dirbti tikslingai bei formuoja laimėjimų poreikį, kuris vaiką veda tobulėjimo ir sėkmės link.

Ken Robinson. Changing Education Paradigms

ABOUT MINIBOSS & BIGBOSS BUSINESS SCHOOL (UK)

MINIBOSS BUSINESS SCHOOL

Online store MINIBOSS