Vaiko problemų sprendimo svarba ugdant striprią asmenybęNorint ugdyti stiprią vaiko asmenybę labai svarbu, kad jis pasitikėtų savo jėgomis, jaustųsi saugus, išklausytas ir įvertintas, taip pat labai svarbu, kad jis  suprastų  ir jaustų atsakomybę už savo veiksmus. Dažnai tėvai nevertina vaiko turimų problemų ir sako “Kai užaugsi suprasi, kas tai yra tikros problemos”. 
Kartais tėvai iškilusias vaiko problemas “suverčia” vaiko blogai nuotaikai ar kaltina kitus vaikus, kad vaikas iš jų išmoko skųstis nebūtais dalykais. Vaikas jaučiasi neįvertintas ir nesuprastas. Tuo metu ,vaiko manymu, į jam didžiausią gyvenime nutikusią problemą, nebuvo atkreipta dėmesio. Neįvertindami vaiko turimos problemos jam galite sukelti baimės ir nežinomybės jausmą. Vaikas nežino, kaip susitvarkyti su iškilusia problema, jis nežino, kaip turi jaustis ir kaip elgtis. Laikui bėgant , jei vaiko problemos yra ignoruojamos, jis išmoksta atsainiai į jas žiūrėti arba jas slėpti nuo jūsų. Kai vaikas pradeda blogai mokytis ir gauti blogus pažymius, tėvai mato tame problemą ir klausia: “Kodėl tu pradėjai blogai mokytis?” Taip bandydami skatinti vaiką mokytis, stengtis. BET! 

Vaikas nemato tame problemos, nes pas jį nėra išugdytas atsakomybės jausmas, jis nejaučia atsakomybės šią problemą išspręsti, nes jo problemos buvo sumenkinamos. Vaikas yra pripratęs susitaikyti su aplinkybėmis jas ignoruojant ir nesiimti veiksmų. Jei dažnai nekreipdavote dėmesio į vaiko problemas, kad ir menkiausias, kodėl galvojate, kad vaikui staiga pradės rūpėti, kaip išspręsti dabartines jūsų nuomone svarbias iškilusias problemas? 


Problemų sprendimas(net ir pačių mažiausių) ugdo atsakomybę. Padėkite vaikui išspręsti jam svarbias problemas. Kai kurios problemos gali būti asmeninės, tokios kaip ginčai tarp vaikų, tokiu atveju duokite patarimų savo vaikui nepamiršdami, kad jūsų patarimas dažniausiai nebus iškart panaudotas. Tačiau priėmęs sprendimą ir susidūręs su jo pasekmėmis vaikas prisimins jūsų žodžius ir galbūt kitą kartą į juos atsižvelgs. Kitos problemos, kurios yra susijusios su šeima, namais, vaiko savijauta turi būti sprendžiamos kartu. Svarbu žinoti, kaip vaikas jaučiasi, padėti jam suprasti kodėl kilo ši problema, koks rezultatas problemai išsprendus turėtų būti, kokie veiksmai išspręstų šia problemą ir ar vaikui reikia tėvų pagalbos ją išspręsti.
Atkreipdami dėmesį į vaiko problemas, formuojate jo atsakomybės jausmą ir norą jų neignoruoti, bet išspręsti. Ši savybė žmogui yra būtina, jausti atsakomybę už su tavimi susijusius dalykus. Svarbu, kad vaikas iškilusias problemas spręstu pats, tačiau taip pat nepamiršti būti dėmėsingiems stebėti vaiką ir pakitus jo veiksmas paklausti kas nutiko. Puikus ženklas, jei vaikas kreipiasi į jus pats dėl jo asmeninių rūpesčiais kaip:
·       Jam kažkas nepatinka; 
·       Jis nenori kažko daryti; 
·       Jis jaučiasi nelaimingas; 
·       Jam kažkas nesiseka.

Tai reiškia, jog vaikas jumis pasitiki ir pats apibūdina problemą. Kaip ir minėjome anksčiau, duokite vaikui patarimus, kaip jis galėtų šią problema išspręsti, vėliau paklauskite ar jis sugebės su tuo susitvarkyti, ar jam reikia jūsų pagalbos. Nepamirškite gerbti jo sprendimą. 


Jei vaikas matys, kad jūs jaučiate atsakomybę jam padėti, suvokiate jo problemų svarbą ir parodote, kad jų negalima ignoruoti, o jas reikia išspręsti, vaikas pradės ugdyti savo atsakomybę priimti sprendimus bei spręsti problemas.
 MiniBoss mokykla yra užtikrinta, jog atsakomybės jausmas veda žmogų teisingais gyvenimo keliais. Turint stiprų atsakomybės jausmą, stengiamės būti teisingi ne tik savo, bet ir visuomenės atžvilgiu. Jaučiant atsakomybę galime pasitikėti savo jėgomis ir sprendimais, jaustis saugiai. Kalbėkite su savo vaiku, bendraukite, spręskite iškilusias problemas, diskutuokite. MiniBoss mokykloje pastebime, kad kiekvienas vaikas turi skirtingą įgimtą atsakomybės jausmą, todėl svarbu vaikų nelyginti tarpusavyje ir mokėti ugdyti juos individualiai. Padėkite savo vaikui susiformuoti atsakingą asmenybę, žinančią ko nori ir gebančią kontroliuoti aplinką priimant tinkamus sprendimus. 

Ken Robinson. Changing Education Paradigms

ABOUT MINIBOSS & BIGBOSS BUSINESS SCHOOL (UK)

MINIBOSS BUSINESS SCHOOL

Online store MINIBOSS